היסטוריה של גזע השיצו

השיצו הוא תוצר של הכלאה בין הלאסה אפסו מטיבט והפקינז מסין. בשנת 1643 נתן הדלהי לאמה לשושלת מנצ'וריין מתנה "כלב אריה" ששמו בסיניתשיצו. 
המראה הדומה לאריה הקנה לכלב חשיבות מיוחדת בעיקר בשל העובדה כי הבודהיסטים מטיבט שהאמינו בקדושתו. הגזע הוחזק תקופה ארוכה בביתם של השושלת המלכותית,
והקיסרית האחרונה של סין החזיקה אותם בארמון עד 1908 במהלך השנים התערבב הפקינז המלכותי בגזע זה, ואכן קיים דמיון מסוים בין שני הגזעים. בשנת 1923 נוסד בביג'ין מועדון הגזע.
השיצו הוברח למערב בתחילת המאה ה-20 וכך נמנעה הכחדתו, משום שהשלטון הקומוניסטי בסין, אסר לגדל כלבים. ראשוני כלבי השיצו הובאו לאירופה (בעיקר אנגליה ונורבגיה) בשנת 1930.

הכלאה מבוקרת עם כלב הפקינז בפיקוח מועדון הכלבנות האנגלי במשך ארבע דורות בשנות החמישים סייעה לביסוס גזע השיצו. התאחדות הכלבנים הבריטית הכירה בגזע ב-1935. במהלך השנים התפשט הגזע ברחבי אירופה ולאחר סיום מלחמת העולם השנייה, הוא הובא גם לארצות הברית על ידי החיילים האמריקאים אשר שבו למולדתם. מועדון הכלבים האמריקני הכיר בשיצו באוםפן רשמי בשנת 1969 וסיווג אותו ככלב נוי.